İLK ÜÇ AY ULTRASONOGRAFİSİ

Erken gebelik transabdominal, transvajinal ya da her ikisi de kullanılarak değerlendirilebilir. Bu dönemde yapılan ultrasonografinin amacı; 

 • İntrauterin (rahim içi) gebeliğin saptanması
 • Kuşkulu dış gebeliğin değerlendirilmesi
 • Vajinal kanama nedeninin tanımlanması
 • Pelvik ağrının (kasık ağrısı) değerlendirilmesi
 • Gebelik yaşının hesaplanması
 • Çoğul gebeliklerin tanısı ve değerlendirilmesi
 • Kalp aktivitesinin saptanması
 • Koryon villus örneklemesi,
 • Rahim içi araçların yerinin belirlenmesi ve çıkarılmasında yardımcı olma
 • Yüksek riskli hastlarda anensefali gibi belirli fetal anomalilerin değerlendirilmesi
 • Down sendromu taraması için taraması ense saydamlığının translusensi ölçümüdür.

Baş-popo mesafesi (CRL) gebelik yaşının en doğru biyometrik belirleyicisidir. Bu ölçüm dikkatli yapıldığı takdirde, gebelik yaşını 3-5 günlük bir farkla belirler. Gebelik kesesi, transvajinal sonografi ile 5. haftadan itibaren; kalp aktivitesi olan bir embriyo 6. haftadan itibaren güvenilir şekilde görüntülenebilir. Embriyo, kesenin ortalama çapı 20 mm’ye ulaştığında, transvajinal olarak görüntülenebilmelidir. Kalp hareketleri transvajinal muayene ile genellikle embriyo 5 mm’ye ulaştığında görülebilir. 7 mm altındaki bir embriyoda kalp aktivitesi saptanmadıysa, 1 hafta içinde tekrar muayene önerilir.

Ense Saydamlığı (NT)

İlk trimester kromozom anomalisi (Down sendromu) taramasının bir parçası olan ense saydamlığı (nukal translusensi= NT) değerlendirmesi; geç ilk trimester ultrason incelemesi yapılan gebeliklerin sayısında büyük etkiye sahiptir. Cilt ile ensenin arkasındaki fetusun omurgasının üzerinde uzanan yumuşak dokunun arasında kalan saydam cilt altı doku alanın en geniş kalınlığıdır. 11-14. haftalar arasında belirli kriterler kullanılarak ölçülür. Ense kalınlığı artışında, fetal kromozom anomalileri (Down sendromu) ve kalp anormalliklerini de içeren çeştili yapısal anomaliler için artmış bir risk vardır.

İlk Üç Ay Fetal Anomali Taraması

Seçilmiş bazı fetal anomaliler için risk artışı olan hastaların değerlendirilmesi, ilk üç ay ultrasonografisinin diğer bir endikasyonudur. Bu alandaki araştırmalar anöploidi görüntülemesinin bir parçası olarak yapılan sonografiyle uyumlu olması için 11-14. haftalarda görülebilecek anatomi üzerine odaklanmıştır. Günümüzdeki teknolojiyle, ortalama yaklaşık %40’lık bir saptama oranı ortaya çıkarmıştır. İlk üç ay ultasonografisi, pek çok majör anomalinin saptanmasında güvenilir olmadığı için, ikinci üç ay anatomik değerlendirmenin (ayrıntılı ultrasonografi) yerini almamalıdır.

(Routine first-trimester ultrasound screening using a standardizedanatomical protocol.

Liao Y, Wen H, Ouyang S, Yuan Y, Bi J, Guan Y, Fu Q, Yang X, Guo W, Huang Y, Zeng Q, Qin Y, Xiang H, Li S.Am J Obstet Gynecol. 2020 Oct 27:S0002-9378(20)31267-9. doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.037. Online ahead of print.)