Koryon villüs biyopsisi genellikle 10 ile 14. gebelik haftaları arasında yapılır. Çoğu girişim fetal karyotipin belirlenmesi amacıyla yapılırken, sayısız özelleşmiş genetik test de koryon villüs örneklemesi yoluyla yapılabilir. Koryon villüs biyopsisinin esas avantajı, sonuçların gebeliğin daha erken dönemlerinde elde edilebilmesi ve istenirse gebeliğin daha güvenli şekilde sonlandırılmasıdır. Testin sonucu 2 – 3 haftada çıkar günde elde edilir ve bazı laboratuvarlar 48 saat içinde ön sonuç verir.

Teknik

İşlem öncesi bebek ultrasonografi ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir ve ölçüleri alınır. Plasentanın yerleşimi değerlendirilir. Koryonik villüsler aseptik şartlarda transservikal (rahim ağzından) veya transabdominal (karından) yolla elde edilebilir. Genellikle transabdominal (karın) yol kullanılır. Aseptik koşullarda ultrason kılavuzluğunda 18 veya 20 numaralı spinal iğne gebenin karın duvarı ve rahminden geçerek bebeğin eşine (plasentaya) girilerek 10 – 30 mg villüs örneği alınır. İşlem süresi ortalama 1 dakikadır. Anestezi gerekmese de genellikle lokal anestezi altında yapılır. İşlem sonrası fetal kardiyak aktivite belgelendirilir. Hastada kan uyuşmazlığı varsa işlem sonrasında anti-D immünglobulin uygulanır. Nadiren ikinci bir işlem gerekebilir, ancak ikiden fazla giriş yapılmamalıdır.

İşlem sonrası hastane yatışı gerekmez. Kısa bir izlem ve dinlenme sonrası gebe evine gönderilir. Yatak istirahatine gerek yoktur. Gebe hafif olmak üzere evinde günlük aktivitelerini yapabilir. 

Testlerin sonucu genellikle birkaç gün ile 2-3 hafta arasında çıkar. İstenen tetkikin niteliğine göre sonuç süresi değişebilir. Nadiren laboratuvar sonuç veremeyebilir. Bu durumda girişim tekrarı gerekebilir. Bazen (%1) amniyosentez ya da fetal kan örneklemesi gerekebilir. Örneklerin %2 kadarında kromozomal mozaisizm saptanması koryon villüs örneklemesinin kısıtlılığıdır. Çoğu olguda mozaisizm, gerçek fetal mozaisizmden çok genellikle sınırlı plasental mozaisizmi göstermektedir. Bu durumda mutlaka amniyosentez önerilmelidir, sonuç normal gelirse, mozaisizmin plasentaya sınırlı olduğu düşünülmelidir. Sınırlı plasental mozaisizm, fetal büyüme kısıtlılığı ve ölü doğum ile ilişkilendirilmiştir.

Komplikasyonlar

  1. Gebelik kaybı – 400’de 1’dir. Gebelik kaybının önde gelen nedeni işlem sonrası gelişen enfeksiyondur.
  2. Sıvı kaçağı (su gelişi) – nadiren görülür.
  3. Enfeksiyon – gebelik kesesinin enfeksiyonudur. Nadirdir.
  4. Bebeğin iğne ile yaralanması – ultrasonografi kılavuzluğunda yapıldığından çok nadirdir.
  5. Ağrı – işlem sonrası rahim kasılmalarına bağlıdır. Kısa sürede geçer.
  6. Vajinal kanama – nadirdir.
  7. Anne ölümü – çok nadirdir. Dünyada bir iki olgu bildirilmiştir.