EKOJENİK İNTRAKARDİYAK FOKUS (KALPTE PARLAKLIK)

Ekojenik intrakardiyak fokus (EİF) (kalpte parlaklık), kalbin odacıklarında (ventrikül) saptanan parlaklıktır. Her iki odacıkta izlense de sıklıkla sol odacıkta izlenir. Odacıkta bulunan papiller kas mineralizasyonuna bağlıdır. Normal bebeklerin %3 ile 4’ünde görülebilir. Kalp defektleri veya uzun dönem olumsuz sonuçlarla ilişkili değildir. Düşük riskli popülasyonda ve başka bir ultrasonografi bulgusu yokluğunda normalin bir bulgu olarak düşünülmektedir. İzole kalp parlaklığı tek başına izlendiğinde Trizomi 21 (Down sendromu) riskini kromozom analizi için amniyosentez gerektirmeyecek düzeyde arttırır. Ancak, istenirse anne kanında fetal DNA testi yaptırabilir.