PİYELEKTAZİ (BÖBREKLERDE GENİŞLEME)

İkinci üç ay ultrasonografisinde böbrek pelvisinin 4-6,9 mm arasında olması hafif, 7-10 mm arası orta derecede ve >10 mm olması durumunda şiddetli piyelektazi (böbrek genişlemesi) olarak tanımlanır. Hafif olguların ilerleyici değildir ve geriler fakat %15’lik bir kesimde ilerleme olabilir. Üçüncü üç ay ultrasonogafisinde 10 mm’ye kadar böbrek genişlemesi saptanan bebeklerde doğum sonrası cerrahi müdahale gerekmez iken, 10-14,9 mm arasında genişleme saptanan bebeklerin %23’üne ve 15 mm’nin üzerinde böbrek genişlemesi saptanan bebeklerin  %64’üne doğum sonrası müdahale gerekir.

Böbrek genişlemesi tek başına izlendiğinde Trizomi 21 (Down sendromu) riskini kromozom analizi için fetal invaziv girişim (amniyosentez/kordosentez) gerektirmeyecek düzeyde arttırır. Ancak, istenirse anne kanında fetal DNA testi yaptırılabilir.