FETAL EKOJENİK BARSAK (BARSAK PARLAKLIĞI)

Barsak parlaklığı ile ilişkili durumlar; kanama, kromozom anomalileri (Trizomi 21, trizomi 18 ve 13), kistik fibroz, sindirim sistemi anormallikleri, büyüme kısıtlılığı ve anne karnındayken bebekte meydana gelen enfeksiyonlardır. Bu bulgunun ikinci üç ay ultrasonografisi yapılan olguların %0,6-4 oranında görülür ve kısa sürede ortadan kalkar ve bebekte önemli bir sorun yaratmaz.  Barsak parlaklığı tek başına izlendiğinde Trizomi 21 riskini kromozom analizi için fetal invaziv girişim (amniyosentez/kordosentez) gerektirmeyecek düzeyde arttırır. İstenirse anne kanında kanda fetal DNA testi yaptırılabilinir. TORCH (CMV, toksoplazma ve parvovirus) enfeksiyonu taraması, yaptırılabilir.  Barsak parlaklığı saptanan olgular büyüme kısıtlılığı yönünden izlenmelidir.