TEK UMBİLİKAL ARTER  

Normal bir göbekte iki tanesi atardamar, bir tanesi toplardamar olmak üzere 3 adet damar bulunur.  İki göbek atardamarından birinin yokluğu tek gebeliklerin %0,1 ile %0,6’sında, ikiz gebeliklerin ise %10’ununda görülmektedir.  Sıklıkla atardamarlarda birinin tıkanması ya da gelişmemesinde kaynaklanır. Bu durum bebekte doğumsal anomali (kalp ve idrar yolu) ve büyüme kısıtlılığı riskinde hafif bir artışla ilişkilidir. Kromozom anomalisi riskinde artışla ilişkili değildir. İzole olguların büyüme kısıtlılığı, erken doğum ve anne karnında bebek ölümü yönünden izlemi önerilmektedir.