Talipes ekinovarus (yumru ayak) ayağın pozisyon anomalisidir. Ayaklardan bir tanesi ya da her ikisi içe bükülmüştür. Bu durum sık görülür (yaklaşık 1000 canlı doğumda 1-2). Erkek bebeklerde daha sık izlenir (2/1). Çoğu bebekte başka bir anormallik görülmez ve yapısal veya genetik anormalliklerle ilişkili değildir. İzole olgularda kromozom anomalisi olasılığı düşüktür (%1,7-3,6). Tek veya çift taraflı olması kromozom anomalisi riskini değiştirmez. 

İzole yumru ayak tedavi sonrası genellikle iyi bir seyre sahiptir, fakat bazen kromozom anomaliler (özellikle cinsiyet kromozom anomalileriyle), genetik sendromlar ve kas-isekelet hastalıkları ile birlikte olabilmektedir. Ailesel olabilmektedir, bebeğin doğum sonra ortopedi doktorları tarafından değerlendirilir, manüplasyon, atel ve bazen de cerrahi tedavi gerekir.