KORDOSENTEZ – FETAL KAN ÖRNEKLEMESİ

Kromozomların sayısı ve yapısı ile ilgili hastalıkların tanısını koymak, Bebekte anemi (kansızlık) ya da trombosit sayısı yetersizliği olup olmadığını söylemek, Ailede varlığı önceden bilinen genetik hastalıklardan mümkün olabilenlerinin tanısını koymak ve bazı enfeksiyonların bebeğe bulaşıp bulaşmadığını göstermek amacıyla yapılır. Sıklıkla 20. haftadan sonra uygulanan bir yöntemdir.

Teknik

Bu girişimde operatör, doğrudan ultrasonografi kılavuzluğunda aseptik koşullarda gebenin karın duvarı ve rahmi geçilerek 22 veya 23 numaralı bir spinal iğne kullanarak umbilikal vene girilir ve kan yavaşça heparinize enjektöre çekilir. Fetal kan örneklemesi diğer fetal girişimlere göre daha uzun zaman aldığı için lokal anestetik uygulanabilir. İğne çıkarıldıktan sonra fetal kalp atımları belgelendirilmeli ve giriş bölgesi kanama varlığı açısından gözlenmelidir. Hastada kan uyuşmazlığı varsa işlem sonrasında anti-D immünglobulin uygulanır. Nadiren ikinci bir işlem gerekebilir, ancak ikiden fazla giriş yapılmamalıdır.

İşlem sonrası hastane yatışı gerekmez. Kısa bir izlem ve dinlenme sonrası gebe evine gönderilir. Yatak istirahatine gerek yoktur. Gebe hafif olmak üzere evinde günlük aktivitelerini yapabilir. 

Fetal kanın karyotip analizi genellikle 1 hafta içinde tamamlanabilir. Sonuçların ortalama 3 haftada elde edildiği amniyosentez ve koryon villüs örneklemesine göre anlamlı şekilde hızlı sonuç alınır. Nadiren laboratuvar sonuç veremeyebilir. Bu durumda girişim tekrarı gerekebilir.

Komplikasyonlar

  1. Gebelik kaybı – fetal kan örneklemesi sonrası işleme bağlı fetal kayıp oranı yaklaşık %1 – 2’dir. Gerçek kayıp oranları işlemin endikasyonuna ve fetusun durumuna göre değişiklik gösterir.
  2. Kord damarında kanama — olguların %20 – 30’unda görülür.   İğnenin plasentadan geçtiği olgularda fetal-maternal kanama — %40.  Fetal bradikardi— %5 – 10 diğer komplikasyonlardır. Ancak bunların çoğu geçicidir fakat bazen fetal ölümle sonuçlanır.
  3. Sıvı kaçağı (su gelişi) – nadiren görülür.
  4. Enfeksiyon – gebelik kesesinin enfeksiyonudur. Nadirdir.
  5. Bebeğin iğne ile yaralanması – ultrasonografi kılavuzluğunda yapıldığından çok nadirdir.
  6. Ağrı – işlem sonrası rahim kasılmalarına bağlıdır. Kısa sürede geçer.
  7. Vajinal kanama – nadirdir.
  8. Anne ölümü – çok nadirdir.