ABERAN SAĞ SUBKLAVYEN ARTER (ARSA)

Bu durum kısa sağ kolu besleyen atardamarın aort olarak adlandırılan ana atardamardan normalde çıkması gereken yerden çıkmaması olarak tanımlanır. Sağ kolu besleyen atardamar, sol kolu besleyen atardamardan sonra çıkıp soluk borusunun(trakea) arkasından geçerek sağ omuz ve kola gider. Sık görülen bir durumdur ve normal popülasyondaki sıklığı %0,5 ile %1,4 arasındadır.

Çoğu olguda normalin bir varyantı olarak düşünülmektedir ve doğum sonrası normal bir seyre sahiptir. Nadiren ARSA yemek borusuna bası yaparak yutma güçlüğüne neden olabilir. ARSA’da, eşlik eden doğumsal kalp anomalisi varlığında, kromozom anomalisi riski [özellikle trizomi 21 (Down sendromu) ve 22q11 mikrodelasyonu (DiGeorge Sendromu)] artar. Fetal karyotip tayini ve 22q11 mikrodelasyonu için aileye invaziv girişim seçeneği (amniyosentez/koryon villüs örneklemesi/kordosentez yaptırılması önerilir. İnvaziv girişim istemeyen aileler, 22q11 mikrodelasyonu için duyarlılığı düşük olsa da anne kanında fetal DNA testi yaptırabilirler.