PERİNATOLOJİ – PERİNATOLOJİ (YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK) UZMANLIĞI

Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum ana dalının yan dalıdır.  Temel ilgi alanı fetus ve anne’dir. Sorunlu gebelikler veya gebelik sırasında yüksek risk oluşumu nedeniyle özelleşmiş bakım ve tedavi gereken durumların yönetimini uzmanlık alanıdır. Bu alanda uzmanlaşmış kişiler “Perinatoloji Uzmanı” yani “Perinatolog” olarak adlandırılır. 

Perinatoloji uzmanı (anne ve fetusun doktoru), gebelikte görülen hipertansiyon (gebelik zehirlenmesi), diyabet (şeker hastalığı) gibi komplikasyonların yanı sıra annenin mevcut hastalıklarına eşlik eden gebelikleri izler, çoğul gebelikler, fetal büyüme kısıtlılığı, erken doğum ve tekrarlayan gebelik kaybı gibi durumların yönetimini sağlar, ileri düzey ultrasonografik taramaları ve kuşkulu durumlarda tanı yöntemlerini (koryon villüs biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez) uygular. Tanıyı koyduktan sonra tedavisi olanaklı olan durumları tedavi eder.